Laboratoria

 

     
logo_CO-minilogo_polsl-mini L101 Laboratorium Biologii Obliczeniowej i Bioinformatyki
Kierownik Laboratorium: prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak
logo_polsl-mini L102 Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
Kierownik Laboratorium: prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański
logo_polsl-mini L103 Laboratorium Biomechaniki Narządu Ruchu
Kierownik Laboratorium: dr hab. inż. Marek Gzik prof. ndzw. w Politechnice Śląskiej
logo_CO-minilogo_polsl-mini L104 Laboratorium Syntezy i Analiz Chemicznych
Kierownik Laboratorium: prof. dr hab. inż. Wiesław Szeja
logo_SUM-minilogo_US-mini
logo_CO-minilogo_polsl-mini L105 Laboratorium Genetyki Molekularnej i Inżynierii Genetycznej
Kierownik Laboratorium: prof. dr hab. Joanna Rzeszowska
logo_polsl-mini L106 Laboratorium Modelowania Tkanek
Kierownik Laboratorium: prof. dr hab. Inż. Tadeusz Burczyński
logo_CO-mini L107 Laboratorium Terapii Doświadczalnej
Kierownik Laboratorium: prof. St. Szala
logo_CO-mini L108 Laboratorium Genomiki Funkcjonalnej
Kierownik Laboratorium: prof. dr hab. n. med. Barbara Jarząb
logo_CO-mini L109 Laboratorium Spektrometrii Mas i Proteomiki
Kierownik Laboratorium: prof. dr hab. Piotr Widłak
logo_SUM-mini L110 Laboratorium Mikroskopii Elektronowej i Immunobiologii Molekularnej
Kierownik Laboratorium: prof. dr hab. n. med. Wojciech Król
logo_SUM-mini L111 Laboratorium Analiz Genetycznych
Kierownik Laboratorium: prof. dr hab. n. med. Aleksander L. Sieroń
logo_US-mini L112 Laboratorium Spektroskopii Elektronowej
Kierownik Laboratorium: prof. dr hab. E. Łągiewka
logo_CO-minilogo_polsl-mini L113 Laboratorium Cytogenetyki i Badań Mikroskopowych
Kierownik Laboratorium: prof. dr hab. Joanna Rzeszowska
logo_US-mini L114 Laboratorium Analiz Rentgenowskich
Kierownik Laboratorium: prof. dr hab. A. Ratuszna