Rozstrzygnięcie przetargów na dostawę urządzeń do laboratorium L114

Informujemy, że zostały rozstrzygnięte postępowania przetargowe dla Uniwersytetu Śląskiego, Laboratorium Analiz Rentgenowskich na zakup:

  • Mikrospektrofotometru UV-VIS-NIR,
  • Mikroskopu fluorescencyjnego (odwróconego) z wyposażeniem,
  • Multidetektora o funkcji spektrofotometru do badań biofizycznych .

Przewidywany termin dostawy został zaplanowany na koniec II kwartału 2010r.