Dostawa urządzeń do Laboratorium L103

Informujemy, że na początku sierpnia br. zostaną dostarczone do Laboratorium Biomechaniki Narządu Ruchu:

  • Zestaw do oceny i treningu izokinetycznego,
  • System do pomiaru potencjału czynnościowego mięśni,
  • System diagnostyczny dynamicznej oceny postawy ciała,
  • Wideoekstensometr przestrzenny oraz system do oceny stanu przemieszczeń i odkształceń.