Aparatura zakupiona w IV kwartale 2011r.

 

Nazwa urządzenia / zestawu urządzeń

Osoba do kontaktu

Laboratorium Biologii Obliczeniowej i Bioinformatyki

Centrum Biotechnologii - prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak

L 101
Macierz dyskowa z licencjami na oprogramowanie dodatkowe ok. 5 TB powierzchni netto (dostępnej) Kamil Gorczewski
(32) 278 93 81
Systemy wizualizacji obrazów 3D i 4D Anna Lalik
(32) 237 27 69
Wysokorozdzielcze specjalizowane kamery barwne z obiektywami i układami przetworników oraz wyposażeniem dodatkowym Anna Lalik
(32) 237 27 69
System sterowanych, barwnych, wielospektralnych filtrów LCD Anna Lalik
(32) 237 27 69
Karty frame grabbera z oprogramowaniem Anna Lalik
(32) 237 27 69
Wyskorozdzielcze specjalizowane skanery do materiałów transparentnych w tym preparatów mikroskopowych, akwizycji twarzy i sylwetki, linii papilarnych, tęczówki oka itp.) Anna Lalik
(32) 237 27 69
System akwizycji ruchów z oprogramowaniem specjalistycznym („motion capture”) Anna Lalik
(32) 237 27 69

Laboratorium Syntezy i Analiz Chemicznych

Politechnika Śląska,
prof. dr hab. inż. Wiesław Szeja

L104

Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem Anna Kasprzycka
(32) 237 23 86
Mikrokalorymetr Monika Krasowska
(32) 237 14 27

Laboratorium Genetyki Molekularnej i Inżynierii Genetycznej

Politechnika Śląska, Centrum Biotechnologii oraz Centrum Onkologii,
Oddział w Gliwicach,
prof. dr hab. Joanna Rzeszowska

L105

Wirówka stołowa bez chłodzenia Lucyna Ponge
(32) 278 96 74
Anna Lalik
(32) 237 27 69
Wirówka z chłodzeniem Lucyna Ponge
(32) 278 96 74
Anna Lalik
(32) 237 27 69
Wyciąg chemiczny z doposażeniem Anna Lalik
(32) 237 27 69
Zestaw meblowych modułów laboratoryjnych z doposażeniem Anna Lalik
(32) 237 27 69

Laboratorium Modelowania Tkanek

Politechnika Śląska, Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki,
prof. dr hab. Inż. Tadeusz Burczyński

L106

Stanowisko do badań i modelowania tkanek twardych Wacław Kuś
(32) 237 10 74

Laboratorium Terapii Doświadczalnej

Centrum Onkologii – Instytut oddział w Gliwicach
Prof. St. Szala

L107

Lodówka z zamrażarką do przechowywania martwych zwierząt Tomasz Cichoń
(32) 278 97 51

Laboratorium Cytogenetyki i Badań Mikroskopowych

Politechnika Śląska
prof. dr hab. Joanna Rzeszowska

L113

Mikroskop fluorescencyjny z systemem analizy obrazu Anna Lalik
(32) 237 27 69
Mikroskop kontrastowo fazowy z systemem fluorescencyjnym i systemem analizy obrazu Anna Lalik
(32) 237 27 69
Mikroskop odwrócony Anna Lalik
(32) 237 27 69

Laboratorium Analiz Rentgenowskich
Uniwersytet Śląski, Instytut Chemii, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
prof. dr hab. A. Ratuszna

L114

Kompletny rentgenowski dyfraktometr monokrystaliczny z kamerą CCD o wysokiej rozdzielczości, oprogramowanie sterujące i analityczne Joachim Kusz
(32) 359 15 27