Aparatura zakupiona w IV kwartale 2010r.

 

Nazwa urządzenia / zestawu urządzeń

Osoba do kontaktu

Laboratorium Biologii Obliczeniowej i Bioinformatyki

Centrum Biotechnologii - prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak

L 101
Serwery, oprogramowanie, biblioteka taśmowa Damian Borys
32 237 15 39
Jarosław Homa
32 237 17 00

Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych

Politechnika Śląska Wydział Mechaniczny Technologiczny,
Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański

L102
Wyposażenie pracowni technologii procesów materiałowych w protetyce stomatologicznej. Odlewnia indukcyjna, Piec do wygrzewania pierścieni, Elektropolerka do prac metalowych, Frezarka protetyczna, Piec 2-funkcyjny (napalanie ceramiki + tłoczenie Press) Macin Kaczmarek
32 237 29 54
Zbigniew Paszanda
32 237 29 63

Laboratorium Terapii Doświadczalnej

Centrum Onkologii – Instytut oddział w Gliwicach
Prof. St. Szala

L107
Medyczny sterylizator parowy Tadeusz Cichoń
32 278 97 51

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej i Immunobiologii Molekularnej

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
prof. dr hab. n. med. Wojciech Król

L110
Cytometr badawczy wyposażony w 3 lasery umożliwiający jednoczesny pomiar 8 fluorescencji Zenon Czuba
32 272 25 54

Laboratorium Analiz Rentgenowskich

Uniwersytet Śląski, Instytut Chemii, Wydział Matematyki. Fizyki i Chemii,
prof. dr hab. Alicja Ratuszna

L114
Fotoflash z wyposażeniem (laserem, przetwarzaczem sygnału) Agnieszka Szurko
696 440 552
Generator promieni rentgenowskich ze stanowiskiem pomiarowym oraz wyposażeniem Antoni Winiarski
508 290 199