Aparatura zakupiona w IV kwartale 2009r.

 

Nazwa urządzenia / zestawu urządzeń

Osoba do kontaktu

Laboratorium Syntezy i Analizy Chemicznych

Politechnika Śląska,
prof. dr hab. inż. Wiesław Szeja

L104

Spektrofotometr FTIR z wyposażeniem

Mirosława Grymel
32 237 18 73

Spektrofotometr UV VIS z wyposażeniem

Tadeusz Bieg
32 237 25 15

Polarymetr z wyposażeniem

Gabriela Pastuch-Gawołek
32 237 21 38

Laboratorium Genetyki Molekularnej i Inżynierii Genetycznej

Politechnika Śląska, Centrum Biotechnologii oraz Centrum Onkologii,
Oddział w Gliwicach,
prof. dr hab. Joanna Rzeszowska

L105
Aparat do oznaczania azotu (analizator azotu) Aleksandra Ziembińska
32 237 26 94
Bioluminometr Wojciech Pigłowski
32 278 96 79
Komora laminarna z wyposażeniem Aleksandra Ziembińska
32 237 26 94
Piec hybrydyzacyjny Aleksandra Ziembińska
32 237 26 94
Real Time PCR (Aparat do ilościowej redukcji PCR z analizą w czasie rzeczywistym) Marek Rusin
32 278 98 06
Automatyczny sekwenator DNA Marek Rusin
32 278 98 06
Termomikser Aleksandra Ziembińska
32 237 26 94
Wirówka bez chłodzenia Aleksandra Ziembińska
32 237 26 94
Wirówka z chłodzeniem Aleksandra Ziembińska
32 237 26 94
Wytwornica lodu Aleksandra Ziembińska
32 237 26 94
Zamrażarka -80 stopni C Monika Pietrowska
32 278 96 25
lub 32 279 98 08
Zestaw podstawowego sprzętu laboratoryjnego (pH-metr, konduktometr, pipetory i pipety automatyczne, lodówki, zamrażarki, małe wirówki stołowe i inny drobny sprzęt) Aleksandra Ziembińska
32 237 26 94

Laboratorium Analiz Genetycznych

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra i Zakład Biologii, Ogólnej, Molekularnej i Genetyki,
prof. dr hab. n. med. Aleksander L. Sieroń

L111
Komputer do ewidencjonowania i administrowania danymi sekwencyjnymi Aleksander Sieroń
32 208 83 82