Aparatura zakupiona w III kwartale 2011r.

 

Nazwa urządzenia / zestawu urządzeń

Osoba do kontaktu

Laboratorium Biologii Obliczeniowej i Bioinformatyki

Centrum Biotechnologii - prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak

L 101
Klaster 128 procesorów wraz z infrastrukturą (klimatyzacja, okablowanie i in.) Jarosław Homa
32 237 17 00

Laboratorium Genetyki Molekularnej i Inżynierii Genetycznej

Politechnika Śląska, Centrum Biotechnologii oraz Centrum Onkologii,
Oddział w Gliwicach,
prof. dr hab. Joanna Rzeszowska

L105

Inkubator do hodowli komórkowych z atmosferą CO2

Agnieszka Szurko
(32) 278 35 12

Spektofotometr UV/VIS

Agnieszka Gdowicz-Kłosek
(32) 278 35 12

Termocykler (PCR)

Dorota Butkiewicz
(32) 278 98 06

Zestaw do bioanalizy elektroforetycznej Ryszard Smolarczyk
(32) 278 97 51
Zestaw do oglądania i rejestracji żeli Ryszard Smolarczyk
(32) 278 97 51

Laboratorium Terapii Doświadczalnej

Centrum Onkologii – Instytut oddział w Gliwicach
Prof. St. Szala

L107

System utrzymywania myszy bezgrasiczych: uniwersalny system nawiewczo-wyciągowy z mikroprocesorem i ekranem Tomasz Cichoń
(32) 278 97 51
Regał z 96 klatkami do trzymania myszy bezgrasiczych Tomasz Cichoń
(32) 278 97 51
Regał z 81 klatkami do trzymania myszy bezgrasiczych Tomasz Cichoń
(32) 278 97 51
Komora z przepływem laminarnym Tomasz Cichoń
(32) 278 97 51
System hydraulicznej regulacji wysokości blatu Tomasz Cichoń
(32) 278 97 51
Komora laminarna typu interactive Tomasz Cichoń
(32) 278 97 51
Czytnik płytek Tomasz Cichoń
(32) 278 97 51