Aparatura zakupiona w III kwartale 2010r.

 

Nazwa urządzenia / zestawu urządzeń

Osoba do kontaktu

Laboratorium Biomechaniki Narządu Ruchu

Politechnika Śląska Wydział Mechaniczny Technologiczny,
Katedra Mechaniki Stosowanej
dr hab. inż. Marek Gzik - Profesor Politechniki Ślaskiej

L 103
Zestaw do oceny i treningu izokinetycznego Marek Gzik, Robert Michnik, Jacek Jurkojć
32 237 13 09
System do pomiaru potencjału czynnościowego mięśni Marek Gzik, Robert Michnik, Jacek Jurkojć
32 237 13 09
System diagnostyczny dynamicznej oceny postawy ciała Marek Gzik, Robert Michnik, Jacek Jurkojć
32 237 13 09
Wideoekstensometr przestrzenny oraz system do oceny stanu przemieszczeń i odkształceń Marek Gzik, Robert Michnik, Jacek Jurkojć
32 237 13 09

Laboratorium Syntezy i Analiz Chemicznych

Politechnika Śląska,
prof. dr hab. inż. Wiesław Szeja

L104
Chromatograf cieczowy HPLC-ESI-MS-MS Joanna Płonka
32 237 28 45

Laboratorium Genetyki Molekularnej i Inżynierii Genetycznej

Politechnika Śląska, Centrum Biotechnologii oraz Centrum Onkologii,
Oddział w Gliwicach,
prof. dr hab. Joanna Rzeszowska

L105
Fitotron Aleksandra Ziembińska
32 237 26 94

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej i Immunobiologii Molekularnej

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
prof. dr hab. n. med. Wojciech Król

L110
Mikroskop elektronowy z dodatkową stacją badawczą Romuald Wojnicz
32 273 22 72
lub 32 272 28 42
Ultramikroton mrożeniowy Romuald Wojnicz
32 273 22 72
lub 32 272 28 42
Urządzenie do automatycznego kontrastowania złotem koloidalnym Romuald Wojnicz
32 273 22 72
lub 32 272 28 42
Urządzenie do zamrażania tkanek do mikroskopii elektronowej Romuald Wojnicz
32 273 22 72
lub 32 272 28 42
Sekwentator kapilarny z amplifikatorem genowym PCR Marzena Zalewska-Ziob
32 272 21 71

Laboratorium Analiz Rentgenowskich

Uniwersytet Śląski, Instytut Chemii, Wydział Matematyki. Fizyki i Chemii,
prof. dr hab. Alicja Ratuszna

L114
Mikrospektrofotometr UV-VIS-NIR Roman Wrzalik
32 359 17 25
Agnieszka Szurko
696 440 552
Mikroskop fluorescencyjny (odwrócony) z wyposażeniem Roman Wrzalik
32 359 17 25
Agnieszka Szurko
696 440 552
Multidetektor o funkcji spektrofotometru do badań biofizycznych Roman Wrzalik
32 359 17 25
Agnieszka Szurko
696 440 552