Aparatura zakupiona w II kwartale 2012r.

 

Nazwa urządzenia / zestawu urządzeń

Osoba do kontaktu

Laboratorium Syntezy i Analiz Chemicznych

Politechnika Śląska,
prof. dr hab. inż. Wiesław Szeja

L104

Spektrometr NMR 500MHz z wyposażeniem Jarosław Polański
(32) 359 11 28
Spektrometr NMR 400 MHz Wiesław Szeja
(32) 237 16 54

Laboratorium Genetyki Molekularnej i Inżynierii Genetycznej

Politechnika Śląska, Centrum Biotechnologii oraz Centrum Onkologii,
Oddział w Gliwicach,
prof. dr hab. Joanna Rzeszowska

L105

Mikroskop odwrócony z kontrastem fazowym Marek Rusin
(32) 278 98 06
Wytrząsarka progamowalna Aleksandra Ziembińska
(32) 237 26 94
Zestaw do elektroforezy gradientowej (DGGE) Aleksandra Ziembińska
(32) 237 26 94
Zmywarka do szkła laboratoryjnego Ryszard Smolarczyk
(32) 278 97 51

Laboratorium Modelowania Tkanek

Politechnika Śląska, Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki,
prof. dr hab. Inż. Tadeusz Burczyński

L106

Stanowisko do badań termowizyjnych, modelowania zamrażania i nagrzewania tkanek miękkich Mirosław Dziewoński
(32) 237 13 02

Laboratorium Spektroskopii Elektronowej

Uniwersytet Śląski, Śląskie Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, Chorzów,
prof. dr hab. E. Łągiewka

L112

Skaningowy spektrometr fotoelektronów ESCA z wyposażeniem zasadniczym umożliwiającym prowadzenie analiz powierzchniowych i profilowych niejednorodności składu chemicznego materiałów organicznych i nieorganicznych Jacek Szade
(32) 349 75 72