Aparatura zakupiona w II kwartale 2011r.

 

Nazwa urządzenia / zestawu urządzeń

Osoba do kontaktu

Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych

Politechnika Śląska Wydział Mechaniczny Technologiczny,
Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański

L102

Wyposażenie pracowni zintegrowanych procesów materiałowych w protetyce stomatologicznej:
1. skaner bezdotykowy wraz z komputerem i oprogramowaniem,
2. frezarka sterowana numerycznie,
3. piec do syntetyzacji.

Marcin Kaczmarek
(32) 237 29 54

Dostawa łuku twarzowego elektronicznego- wyposażenie stanowiska do badań doświadczalnych i modelowania w biomechanice - część wyposażenia Pracowni Zintegrowanych Procesów Materiałowych w Protetyce Stomatologicznej

Anna Ziębowicz
(32) 237 29 37

Laboratorium Syntezy i Analiz Chemicznych

Politechnika Śląska,
prof. dr hab. inż. Wiesław Szeja

L104

Chromatograf HPLC z PC i układem: kolumna analityczna/kolumna semipreparatywna (detektor UV, RI) oraz Zestaw HPLC do kolumn niskociśnieniowych

Joanna Płonka
(32) 237 28 45

Dostawa spektrometru CD/ORD JASCO Corporation, Spektropolarymetr CD/ORD J-815

Gabriela Pastuch (32) 237 21 38

Laboratorium Genetyki Molekularnej i Inżynierii Genetycznej

Politechnika Śląska, Centrum Biotechnologii oraz Centrum Onkologii,
Oddział w Gliwicach,
prof. dr hab. Joanna Rzeszowska

L105

Cytofluorymetr przepływowy z sorterem Becton Dickinson, FBD FACSAria III, 2L 8k

Anna Lalik
(32) 237 27 69

Waga analityczna

Aleksander Sochanik
(32) 278 96 77

Aparat do skanowania mikromacierzy oraz Piec hybrydyzacyjny do hybrydyzacji mikromacierzy in situ

Anna Lalik
(32) 237 27 69

Laboratorium Terapii Doświadczalnej

Centrum Onkologii – Instytut oddział w Gliwicach
Prof. St. Szala

L107

Laserowy analizator rozkładu wielkości liposomów, nielipidowych polimerów oraz kopolimerów Aleksander Sochanik
(32) 278 97 50
Wyciąg chemiczny z blatem roboczym ze stali kwasoodpornej WCS-2 Tomasz Cichoń
(32) 278 97 51
Waga laboratoryjna WTB 2000 Aleksander Sochanik
(32) 278 97 50
Waga precyzyjna PS 200/X Aleksander Sochanik
(32) 278 97 50
Klimatyzatory inwerterowe ścienne typu Slit: FUJITSU, ASYB18LD/ AOYS18LD – 1 szt., FUJITSU, ASYB12LD/ AOYS12LD – 1szt. Tomasz Cichoń
(32) 278 97 51
System umożliwiający przyżyciowy pomiar wielkości guzów oraz przerzutów w trybie bioluminescencji i fluorescencji Caliper Life Sciences, Inc., IVIS Lumina, typ XR Tomasz Cichoń
(32) 278 97 51