Aparatura zakupiona w I kwartale 2013r.

 

Nazwa urządzenia / zestawu urządzeń

Osoba do kontaktu

Laboratorium Biologii Obliczeniowej i Bioinformatyki

Centrum Biotechnologii - prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak

L 101
System sterowanych, barwnych, wielospektralnych filtrów LCD Artur Bal
(32) 237 27 55
Wyskorozdzielcze specjalizowane skanery do materiałów transparentnych w tym preparatów mikroskopowych, akwizycji twarzy i sylwetki, linii papilarnych, tęczówki oka itp.) Artur Bal
(32) 237 27 55

Laboratorium Syntezy i Analiz Chemicznych

Politechnika Śląska,
prof. dr hab. inż. Wiesław Szeja

L104

Dewary na ciekłe gazy, spektrometr cyfrowy z głowicą typu broadband oraz z opcją obrazowania - zestaw Maria Sokół
(32) 278 80 12

Laboratorium Genetyki Molekularnej i Inżynierii Genetycznej

Politechnika Śląska, Centrum Biotechnologii oraz Centrum Onkologii,
Oddział w Gliwicach,
prof. dr hab. Joanna Rzeszowska

L105

Autoklaw Anna Lalik
(32) 237 27 69
Blok grzejny z chłodzeniem Anna Lalik
(32) 237 27 69
Dezitegrator ultradźwiękowy Anna Lalik
(32) 237 27 69
Wirówka niskoobrotowa z chłodzeniem Anna Lalik
(32) 237 27 69
Wirówka stołowa z chłodzeniem Anna Lalik
(32) 237 27 69
Zestaw do elektroforezy DNA Anna Lalik
(32) 237 27 69
Zestaw do elektroforezy pojedynczych komórek Anna Lalik
(32) 237 27 69

Laboratorium Cytogenetyki i Badań Mikroskopowych

Politechnika Śląska
prof. dr hab. Joanna Rzeszowska

L113

Mikroskop kontrastowo fazowy z systemem fluorescencyjnym Artur Bal
(32) 237 27 55
Wirówka laboratoryjna Anna Lalik
(32) 237 27 69