Aparatura zakupiona w I kwartale 2011r.

 

Nazwa urządzenia / zestawu urządzeń

Osoba do kontaktu

Laboratorium Biologii Obliczeniowej i Bioinformatyki

Centrum Biotechnologii - prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak

L 101
System korejestracji, analizy, fuzji oraz archiwizacji badań obrazowych metabolicznych i anatomicznych z oprogramowaniem i stacją roboczą (IO) Jarosław Homa
32 237 17 00

Laboratorium Biomechaniki Narządu Ruchu

Politechnika Śląska Wydział Mechaniczny Technologiczny, Katedra Mechaniki Stosowanej
dr hab. inż. Marek Gzik prof. ndzw. w Politechnice Śląskiej

L103
System do projekcji wirtualnej rzeczywistości na ekranie zakrzywionym do wspomagania rehabilitacji narządu ruchu Marek Gzik
32 237 13 09

Laboratorium Syntezy i Analiz Chemicznych

Politechnika Śląska,
prof. dr hab. inż. Wiesław Szeja

L104
Chromatograf cieczowy typu FPLC lub HPLC z PC i układem kolumn analitycznych (detektor UV, RI) Anna Kasprzycka
237 23 86
2 zestawy do ekstrakcji do fazy stałej (solid phase extraction-spe) z kolumienkami i z dyskami Anna Kasprzycka
237 23 86
Chromatograf HPLC do separacji preparatywnej 2 szt, Kolumny do chromatografu i prekolumny Anna Kasprzycka
237 23 86

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej i Immunobiologii Molekularnej

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu,
prof. dr hab. n. med. Wojciech Król

L110
Specjalistyczne meble laboratoryjne Romuald Wojnicz
32 272 28 42

Laboratorium Analiz Rentgenowskich

Uniwersytet Śląski, Instytut Chemii, Wydział Matematyki. Fizyki i Chemii,
prof. dr hab. Alicja Ratuszna

L114
Dyfraktometr rentgenowski do badań materiałów polikrystalicznych, z wyposażeniem umożliwiającym pomiary: naprężeń, tekstury, stosowania technik: reflektometrii, stałego kąta padania i dyfrakcji wysokorozdzielczej, pomiarów wysoko- i nisko- temperaturowych oraz zawierający krystalograficzną bazą danych) Antoni Winiarski
508 290 199