Aparatura zakupiona w I kwartale 2010r.

 

Nazwa urządzenia / zestawu urządzeń

Osoba do kontaktu

Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych

Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczno Technologiczny Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,
prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański

L 102
Analityczny wysokorozdzielczy mikroskop elektronowy transmisyjny o napięciu przyśpieszającym co najmniej 200 kV, wraz z pakietem STEM oraz spektrometrem EDS Leszek Dobrzański
32 237 13 22

Laboratorium Biomechaniki Narządu Ruchu

Politechnika Śląska Wydział Mechaniczny Technologiczny, Katedra Mechaniki Stosowanej
prof. dr hab. inż. Dagmara Tejszerska

L103
System do trójpłaszczyznowej i wieloczynnikowej analizy ruchu wraz z modułami do analizy sygnału EMG Marek Gzik
32 237 13 09

Laboratorium Syntezy i Analiz Chemicznych

Politechnika Śląska,
prof. dr hab. inż. Wiesław Szeja

L104
Kriostat (poj. do 8L, temp.-80+100oC) Anna Kasprzycka
237 23 86
Waga analityczna Gabriela Pastuch-Gawołek
32 237 21 38
Aparat do elektroforezy wraz z kolektorem frakcji Marta Grec
32 237 17 59

Laboratorium Genetyki Molekularnej i Inżynierii Genetycznej

Politechnika Śląska, Centrum Biotechnologii oraz Centrum Onkologii, Oddział w Gliwicach,
prof. dr hab. Joanna Rzeszowska

L105
Waga analityczna Aleksandra Ziembińska
32 237 26 94

Laboratorium Modelowania Tkanek

Politechnika Śląska, Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki,
prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński

L106
Oprogramowanie wraz z licencją do modelowania tkanek oraz procesów zachodzących w tkankach z użyciem metody elementów skończonych Wacław Kuś
32 237 10 74

Laboratorium Spektrometrii Mas i Proteomiki

Centrum Onkologii Oddział w Gliwicach,
prof. dr hab. Piotr Widłak

L109
Zestaw składający się z spektometru masowego typu MALDI-TOF/TOF (1szt.), spektrometru masowego ze źródłem jonizacji typu ESI i analizatorem typu Q-TOF lub Q-TRAP (1szt.); kapilarnego chromatografu cieczowego wraz z automatycznym kolek-torem/aplikatorem frakcji (1szt.); komputerów sterujących systemem, system specjalistycznego oprogramowania użytkowego. Monika Pietrowska
32 278 96 25
lub 32 2799808

Laboratorium Analiz Genetycznych

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra i Zakład Biologii, Ogólnej, Molekularnej i Genetyki
prof. dr hab. n. med. Aleksander L. Sieroń

L111
Czytnik płytek, odczyt fluorescencji, ELISA Aleksander Sieroń
32 208 83 82
Zamrażarka -20oC Aleksander Sieroń
32 208 83 82
Chłodziarko zamrażarka Aleksander Sieroń
32 208 83 82