Inwestycje budowlane w Zabrzu

Inwestycja polegała na przebudowie części pomieszczeń Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dla potrzeb Pracowni Mikroskopii Elektronowej w Budynku I w Zabrzu – Rokitnicy przy ul. Jordana 19.

Przedmiotowa przebudowa przewidywała adaptację pomieszczeń usytuowanych na parterze, w zachodniej części obiektu. W pomieszczeniach tych zlokalizowane są pracownie związane z mikroskopią w tym elektronową. Przebudowa nie wprowadziła do istniejących pomieszczeń innej funkcji.

Całość robót budowlanych zakończyła się 15 lutego 2010r.

 

Roboty budowlane polegały na:

Budynek_Zabrze_640

  • rozbiórce niektórych ścianek działowych
  • demontażu elementów podkładu i posadzek
  • wyburzeniu i osadzeniu nowych nadproży
  • wykonaniu nowych ścianek działowych,posadzek, tynków, sufitów podwieszonych
  • malowaniu
  • wykonaniu częściowych obudowań instalacji wentylacji mechanicznej
  • montażu nowych drzwi, drzwi p.poż. oraz przełożeniu istniejących drzwi wejściowych
  • wykonaniu fartuchów ceramicznych
  • wykonaniu wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacji, instalacji wod.-kan., a także instalacji elektrycznej i teletechnicznej.
  • wykonaniu elementów wyposażenia.

 

 

Zdjęcia pomieszczeń przed remontem

 

Zdjęcia pomieszczeń po remoncie