Inwestycje budowlane w Gliwicach

 

Inwestycja polegać będzie na przebudowie i kompleksowej modernizacji istniejącego budynku Chemii III wraz z łącznikiem ( w tym częścią halową ) na Wydziale Chemii Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Krzywoustego 8.

Celem inwestycji jest dostosowanie istniejącego budynku dydaktyczno – naukowo - badawczego dla potrzeb badawczych utworzonego Centrum Biotechnologii.

Roboty zewnętrzne:

 • Przebudowa zniszczonych nawierzchni chodników i placów przyobiektowych;
 • Demontaż dwukomorowego osadnika ścieków technologicznych (osadnik niesprawny);
 • Montaż i instalacja dwóch neutralizatorów ścieków technologicznych z laboratoriów, na istniejących przyłączach kanalizacji technologicznej;
 • Przebudowa wejścia głównego do budynku;
 • Budowa platformy dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku;
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych wraz z kolorystyką.

chemia1Chemia3chemia2

Budynek główny i halowy:

 • Rozbiórki i wyburzenia, związane z dostosowaniem istniejącego budynku do nowego programu użytkowego i dydaktyczno-naukowego;
 • Roboty konstrukcyjne w obiektach objętych modernizacją i przebudową, w tym:
  • Budowę dwóch nowych stropów w istniejących halach wraz z fundamentami i słupami, budowę dwóch ścian zewnętrznych osłonowych części halowej (elewacja północno zachodnia) z ławami żelbetowymi w miejscu zdemontowanych ścian przeszklonych w konstrukcji stalowej w części halowej, nadproża okienne i drzwiowe;
  • Wymianę windy osobowo-towarowej na windę osobową w istniejącym szybie windowym, spełniającą obowiązujące wymagania i przepisy;
  • Wydzielenia p.poż. i oddymianie klatek schodowych;
  • Przebudowę wytypowanych ścianek działowych;
  • Wymianę drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, osadzenie ścianek działowych przeszklonych, drzwi i ścianek p.poż.;
  • Przebudowę istniejącego układu kanałów wentylacyjnych kamionkowych pod potrzeby wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej;
  • Budowę nowych kanałów wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,
 • Pełny zakres robót wykończeniowych:
  • wykładziny i okładziny podłogowe, dostosowane do sposobu użytkowania pomieszczeń;
  • malowania i okładziny ścienne, dostosowane do sposobu użytkowania pomieszczeń;
  • malowania i sufity podwieszone, dostosowane do sposobu użytkowania pomieszczeń;
 • Ocieplenie stropodachu i dachu przynależnej do Łącznika;
 • Zamurówki istniejących otworów okiennych i drzwiowych, związane ze zmniejszeniem istniejącego przeszklenia

Część instalacyjna:

 • Instalacja wody zimnej i ciepłej wraz z wymiennikiem ciepłej wody użytkowej;
 • Instalacja hydrantów p.poż. i natrysków bezpieczeństwa w laboratoriach;
 • Instalacja wewnętrzna co;
 • Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, w tym instalacja chłodnicza w pomieszczeniu „zimnego boksu”;
 • Instalacja elektryczne wewnętrzne;
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej, z wykorzystaniem instalacji istniejącej;
 • Instalacje sprężonego powietrza, zasilane z sieci istniejącej Wydziału;
 • Instalacja gazu sieciowego do wytypowanych pomieszczeń laboratoryjnych;
 • Instalacje lokalne próżni do wytypowanych laboratoriów;
 • Sieć strukturalna i telefoniczna

 

Wykonanie modernizacji zostało podzielone na dwa zamknięte etapy. Pierwszy obejmuje część budynku głównego oraz łącznik ( w tym część halową ), drugi etap dotyczy pozostałej części budynku głównego. Rozpoczęcie prac etapu II nastąpi dopiero po całkowitym zakończeniu prac etapu I. Zakres prac, w każdym z etapów, obejmuje roboty budowlane wewnętrzne, instalacje sanitarne wewnętrzne i gazów technicznych, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje wentylacji wewnętrznej i klimatyzacji, instalacje elektryczne wewnętrzne, sieć strukturalna, system ograniczenia dostępu, alarmowy i monitoringu oraz roboty budowlane zewnętrzne w tym m.in. ocieplenie zewnętrzne.

Całość inwestycji ma zostać zakończona pod koniec III kwartału 2011 r.

Gliwice1

 

Zdjęcia z placu budowy - I Etap

 

Zdjęcia po zakończeniu prac w I Etapie