L114 – Laboratorium Analiz Rentgenowskich

Nowe możliwości badawcze, które powstaną w wyniku realizacji projektu:

grafika_1aW wyniku zakupu doposażenia zwiększą się możliwości badawcze jednostki zarówno w zakresie badań podstawowych jak i aplikacyjnych (ekspertyzy materiałów). Możliwym będzie nie tylko przyspieszenie i udokładnienie otrzymanych wyników badań (nowoczesna aparatura w pełni skomputeryzowana), lecz również wdrożenie nowych metod badawczych. Ponadto nie bez znaczenia jest również podniesienie poziomu kształcenia studentów i doktorantów poprzez uczenie ich obsługi i pracy na aparaturze najbardziej nowoczesnej.

 

 

Zdjęcia i opis zakupionej aparatury

 

PRACOWNIA SPEKTROSKOPII OPTYCZNEJ - Mikrospektrofotometr UV-VIS-NIR

 

L114_1

Przyrząd pracuje w szerokim zakresie spektralnym - od nadfioletu do bliskiej podczerwieni – jest to spektrometr o dużej rozdzielczości (od 0.32 nm) sprzężony z wysokiej klasy mikroskopem optycznym, zaopatrzonym w zmotoryzowany stolik mikroskopowy. Umożliwia obserwacje i rejestracje obrazów powierzchni próbek w zakresie nadfioletu (od 250 nm) i w zakresie widzialnym (do 900 nm) oraz rejestracje widm w transmisji i odbiciu, widm emisyjnych i fluorescencyjnych w szerokim zakresie spektralnym (250-1700 nm). Wyposazony jest w komputer PC sterujący pracą przyrządu i służący do gromadzenia obrazów i widm. Specjalistyczne oprogramowanie pozwala na gromadzenie i przetwarzanie danych, w tym pełną analizę zdjęć i widm, a także na przygotowanie wykresów i raportów.

Osoba odpowiedzialna: dr Agnieszka Szurko: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


PRACOWNIA SPEKTROSKOPII OPTYCZNEJ - Multidetektor o funkcji spektrofotometru do badań biofizycznych

 

L114_2

Automatyczny czytnik płytek jest jednokanałowym spektrofotometrem umożliwiającym pomiary absorbancji o wartościach 0-4 Abs i w zakresie spektralnym 200-1000 nm, dla płytek zawierających od 6 do 1536 dołków. Służy również do badań fluorescencji, fluorescencji w modzie rozdzielczości czasowej (TRF), fluorescencji w świetle spolaryzowanym, luminescencji, a także fluorescencji i luminescencji typu błyskowego. Zawiera układ inkubacji o zakresie pracy od 4°C do 65°C i wstrząsarkę płytek. Uzupełniające wyposażenie czytnika stanowi automatyczna płuczka mikropłytek i zestaw dodatkowych akcesoriów obejmujący filtry, uchwyty luster, lustra dichroiczne oraz komputer.

Osoba odpowiedzialna: dr Agnieszka Szurko: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


PRACOWNIA SPEKTROSKOPII OPTYCZNEJ - mikroskop fluorescencyjny (odwrócony) z wyposażeniem

 

L114_3


Mikroskop umożliwia rejestrację obrazów jasnopolowych, zastosowanie kontrastu fazowego i DIC oraz metod fluorescencji. Posiada statyw w układzie odwróconym (w kształcie litery V) i zaopatrzony jest w zmotoryzowany stolik mikroskopowy X-Y i laserowy autofokus. Preparat oświetlany jest przez lampę halogenową lub lampę ksenonową poprzez kondensor z przesłonami pierścieniowymi. Posiada apochromatyczną optykę skorygowaną na nieskończoność, zestaw obiektywów (m.in. 4x, 10x, 20x, 40x, 60x, 100x) oraz trójokular. Badania fluorescencji realizowane są z użyciem zestawu filtrów i luster dichroicznych. Mikroskop obudowany jest komorą inkubacyjną umożliwiającą kontrolę temperatury od temperatury otoczenia do 45 °C oraz kontrolę stężenia CO2 i wilgotności powietrza.
Obrazy rejestrowane są za pomocą wysokorozdzielczej kamery cyfrowej i mogą być analizowane z użyciem oprogramowania do analizy obrazów. Kamera połączona jest z komputerem, który umożliwia gromadzenie danych, ich opracowanie i sterowanie funkcjami mikroskopu. W skład zestawu wchodzi dodatkowy mikroskop do przygotowywania preparatów, zawierający kondensor i obiektywy do kontrastu fazowego, kamerę do rejestracji obrazów oraz komputer i dodatkowe oprogramowanie do analizy i opracowania zdjęć.

Zestaw filtrów fluorescencyjnych w technologii Pinkel (osobne filtry wzbudzające) o następujących charakterystykach:
a) potrójny filtr emisyjny i dichroik oraz trzy filtry wzbudzające dla barwień DAPI/ FILC /TxRed
b) podwójny filtr emisyjny i dichroik oraz dwa filtry wzbudzające dla barwień Cy3/ Cy5
c) podwójny filtr emisyjny i dichroik oraz dwa filtry wzbudzające dla barwień CFP/ YFP
d) filtr podwójny do oznaczeń ilorazowych Fura-2

Oprogramowanie:
a) zapewniające obsługę wszystkich zmotoryzowanych części systemu z poziomu oprogramowania,
b) dające możliwość zautomatyzowanej akwizycja obrazów i wyświetlanie obrazów na żywo,
c) możliwość wstrzymania akwizycji wraz z możliwością wprowadzania zmian w procedurze akwizycji, wraz ze zmianami autofokusu,
d) możliwość automatycznego tworzenia maksymalnej projekcji w osi Z,
e) moduł automatycznego rozdzielania widm emisji nachodzących na siebie,
f) dowolne określanie parametrów analizy,
g) możliwość prowadzenia eksperymentów sekwencyjnych,
h) możliwość graficznego projektowania eksperymentu,
i) narzędzia do obróbki zdjęć, w tym:
- wstawianie, kopiowanie, wycinanie, przesuwanie, obracanie obrazu i jego fragmentów,
- nanoszenie wskaźników, znaczników i belek skali w osobnej warstwie wektorowej,
- zmiany kontrastu, nasycenia, jasności z podglądem na bieżąco, przekształcenie kolorów
j) możliwość prowadzenia pomiarów i wyświetlania ich wyników w postaci danych liczbowych, histogramów i wykresów,
k) analiza kinetyczna oparta o pomiar sygnału fluorescencyjnego,
l) obrazowanie ilorazowe,
m) pomiary delta F/F,
n) dekonwolucja obrazu uzyskanego w mikroskopii szerokiego pola,
o) narzędzia do rekonstrukcji 3D i 4D,
p) rejestrator makr do tworzenia własnych zautomatyzowanych procedur badawczych,

 

Osoba odpowiedzialna: dr Agnieszka Szurko: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Link do strony z aparaturą zakupioną z BIOFARMY 1

 

Link do strony z aparaturą zakupioną z BIOFARMY 2