L112 – Laboratorium Spektroskopii Elektronowej

 

Nowe możliwości badawcze, które powstaną w wyniku realizacji projektu:

DNA_8aObecna aparatura jest przestarzała, a jej okres eksploatacji przekracza 10 lat. Stąd dokładność uzyskanych wyników i jej możliwości badawcze są niewystarczające. Aparatura ta spełniła swoje zadanie, umożliwiając stworzenie silnego zespołu pracowników (3 profesorów, 2 dr hab., 4 doktorów) posiadających wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie spektrometrii elektronowej i jej możliwości badawczych.

Zakup wspomnianego wyposażenia pozwoli na podniesienie dokładności, zmniejszenie czasochłonności badań, a także pozwoli na podjęcie nowych badań w warunkach „in situ”. W dobie rozwoju nanotechnologii otrzymywania nowych materiałów i inżynierii powierzchni, badania przy pomocy spektrometrii elektronowej należą do priorytetowych badań, a zapotrzebowanie na nie będzie rosnąć. Obecnie w Ośrodku Śląskim nie ma jednostki wykorzystującej te techniki do badań materiałów.

 

 

Link do strony z aparaturą zakupioną z BIOFARMY