L110 – Laboratorium Mikroskopii Elektronowej i Immunobiologii molekularnej

Nowe możliwości badawcze, które powstaną w wyniku realizacji projektu:

Mikroskop Tecnai G2 z wysokokontrastową soczewkę obiektywową BioTWIN wraz z urządzeniami peryferyjnymi oraz urządzeniami dodatkowymi zgłoszonymi do zakupu stanowią najwyższy poziom technologiczny związany z badaniami ultrastrukturalnymi i molekularnymi komórek.

Zakup jednostki centralnej z blokiem wyposażenia peryferyjnego oraz urządzeniami dodatkowymi stworzy nowe możliwości badawcze związane przede wszystkim z:

komrki_krwi_2a
  • wprowadzeniem nowej metody badawczej zwanej analizą elektronomikroskopową ultraskrawków mrożeniowych (Cryoelectron microscopy, CryoEM) którą jest wykorzystywana obecnie jedynie w kilku ośrodkach w Europie. Metoda pozwala na analizę cząstek białkowych w ich naturalnym środowisku (z ominięciem krystalizacji). Jest szczególnie przydatna w ocenie dużych cząstek białkowych lub ich kompleksów. Dzięki zastosowaniu przeciwciał mono i poliklonalnych znakowanych cząsteczkami złota koloidalnego o różnej średnicy uzyskano także możliwość wykrywania i lokalizacji różnych cząstek in situ na poziomie ultrastrukturalnym (badania immunoelektronomikroskopowe)
  • wprowadzeniem do badań naukowych tomografii elektronowej ultraskrawków mrożeniowych (cryo-electron tomography, CryoET). Unikalna metoda przewyższająca pod pewnymi względami analizę rentgenowską (XRD) i spektroskopię NMR w ocenie struktury białek. Dzięki zastosowaniu algorytmu (Constrained Maximum Entropy Tomography) uzyskano unikalna możliwość trójwymiarowej wizualizacji komórek i struktur wewnątrzkomórkowych. Ma to kardynalne znaczenie w ocenie wpływu nowych związków chemicznych (np. leków) na zmiany konformacyjne białek a tym samym na ich funkcję. Jest to szczególnie ważne w przypadku badań białek błon komórkowych i ich reakcji na oddziaływanie czynników zewnętrznych.

Zastosowanie mikroskopu z odwróconą optyką umożliwia ocenę żywych komórek przygotowywanych in vitro. Stanowi uzupełniające wyposażenie umożliwiające przygotowanie zestalonych komórek do badań w mikroskopie elektronowym.

 

Sorter komórek FACS Aria umożliwia analizę i sortowanie komórek z wysoką wydajnością przy założonych kryteriach przez użytkownika. Pozwala to na analizę komórek ludzkich, zwierzęcych i komórek linii nowotworowych hodowanych in vitro, oraz ich rozdzielanie po uprzedniej modyfikacji i wykorzystanie do dalszych badań między innymi ich funkcji i badań molekularnych. W badaniach tych zostaną także wykorzystane inne urządzenia objęte tym wnioskiem.

 

Sekwenator kapilarny umożliwi szczegółową analizę sekwencji nukleotydów. Sekwencjonowanie stanowi na ogół końcowy etap wszelkich badań przeprowadzanych w pracowni biologii molekularnej. Dzięki sekwencjonowaniu możliwa jest identyfikacja mutacji i zmian polimorficznych.

 

Zestaw do elektroforezy w zmiennym polu elektrycznym (PFGE) CHEF-DR III CHILLER SYSTEM. Zestaw ten umożliwia rozdział bardzo długich fragmentów DNA, na podstawie długości fragmentów rozdzielonego w żelu DNA można wykazać różnice pomiędzy poszczególnymi próbkami. Elektroforeza w zmiennym polu elektrycznym ma zastosowanie w badaniu uszkodzeń i naprawy DNA, badaniach nad apoptozą oraz epidemiologii molekularnej.

 

Zdjęcia i opis zakupionej aparatury