L109 – Laboratorium Spektrometrii mas i Proteomiki

Nowe możliwości badawcze, które powstaną w wyniku realizacji projektu:

probwki_4aZakupione w ramach projektu urządzenie jest uniwersalne i poza badaniami proteomicznymi, może być wykorzystane do identyfikacji i analizy wszelkich innych substancji (np. farmaceutyków, metabolitów, nowych materiałów polimerowych; warunkiem są masy cząsteczkowe powyżej 400-500 Da). Na terenie Śląska nie ma żadnej jednostki dysponującej podobnym urządzeniem o porównywalnym potencjale badawczym.

Poza zastosowaniami w zakresie badań podstawowych możliwa jest komercjalizacji badań prowadzonych z wykorzystaniem zasobów tworzonej pracowni:

  • realizacja kontraktów z NFZ i MZ na wykonywanie klinicznych procedur analitycznych,
  • współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi i przemysłowymi w zakresie analizy i testowania nowych produktów i materiałów (analiza farmaceutyków, metabolitów, substancji czynnych, itp.), będących przedmiotem wdrożeń i patentów.

Podstawowe sposoby wykorzystania sprzętu to:

  • badania naukowe (monitorowany wskaźnik produktu – ilość publikacji naukowych)
  • diagnostyka kliniczna (monitorowany wskaźnik produktu – ilość wykonanych procedur)

Strona własna Laboratorium

 

Zdjęcia i opis zakupionej aparatury