L107 – Laboratorium Terapii Doświadczalnej

Nowe możliwości badawcze, które powstaną w wyniku realizacji projektu:

probowki_2aUtworzenie pracowni pozwoli na testowanie nowych leków oraz opracowywanie nowych strategii terapeutycznych na modelach komórkowych i zwierzęcych, a posiadanie myszy bezgrasiczych umożliwi prowadzenie doświadczeń terapeutycznych na modelach ludzkich nowotworów. W celu uzyskania ludzkich nowotworów planuje się wykorzystywać komórki scharakteryzowane np. pod względem profilu ekspresji genów, pochodzące z guzów nowotworowych bądź przerzutów pacjentów CO-I. Dane o przebiegu leczenia pacjenta, wiedza na temat charakterystycznych cech jego komórek nowotworowych oraz wyniki doświadczeń terapeutycznych na guzach pierwotnych, przyczynią się do opracowania nowych bardziej indywidualnych rozwiązań terapeutycznych.

Konstrukcja myszy transgenicznych pozwoli na badanie funkcji białek in vivo oraz konstruowanie modeli chorób ludzkich do badań patofizjologicznych i terapeutycznych. Analizator Zetasizer umożliwi ocenę niektórych parametrów preparatów liposomów podawanych dożylnie myszom w trakcie terapii doświadczalnych guzów nowotworowych. Zetasizer umożliwi również określanie rozmiaru innych nanopolimerów i substancji farmaceutycznych, masy cząsteczkowej białek, struktury miceli, wiązania ligandów, badania stabilności emulsji i formulacji, określania zanieczyszczeń, itp.

 

Strona własna Laboratrium