L106 - Laboratorium Modelowania Tkanek

Nowe możliwości badawcze, które powstaną w wyniku realizacji projektu:

komorka_1aWyposażenie laboratorium umożliwi prowadzenie badań z wykorzystaniem biomateriałów, materiałów inżynierskich inspirowanych zjawiskami biologicznymi, materiałów współpracujących z tkanką biologiczną. Pojawią się nowe możliwości związane z połączeniem modeli numerycznych z wynikami eksperymentów. Powstaną zaawansowane modele numeryczne. W wyniku budowy laboratorium będzie można modelować zabiegi medyczne (m.in. kriodestrukcji, przezskórnej dekompresji dysku), oszacować wpływ implantacji na organizm ludzki ( np. określanie wpływu implantu na kość biodrową), jak również wpływ czynników zewnętrznych na tkankę ludzką (np. modelowanie oparzeń). Najistotniejszym rozszerzeniem dotychczasowych badań będzie możliwość weryfikacji modeli numerycznych w sposób eksperymentalny i ich odpowiednia adaptacja.

 

Wykorzystanie zakupionego oprogramowania

Zakupione oprogramowanie do modelowania tkanek oraz procesów w tkankach z użyciem metody elementów skończonych zostało użyte dotychczas w projektach badawczych: 2166/B/T02/2009/37, 4483/B/T02/2008/34, NN507 3592 33. Poniżej przykładowy obraz utworzony oprogramowaniem - model tkanki twardej, kość beleczkowa.

koscbeleczkowa