L102 - Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych

Nowe możliwości badawcze, które powstaną w wyniku realizacji projektu:

Utworzenie unikatowego specjalizowanego Laboratorium w skali kraju pozwalającego realizować zagadnienia naukowo-badawcze z zakresu inżynierii materiałowej, technologii procesów materiałowych i medycyny oraz protetyki stomatologicznej umożliwiające realizacje zagadnień związanych z:

DNA_2a
 • Optymalizacją doboru materiałów stosowanych w medycynie i aparaturze medycznej ze względu na mechanizmy i warunki zużycia oraz zagadnienia związane z biotolerancją;
 • Optymalizacją cech konstrukcyjnych wyrobów stosowanych w medycynie i aparaturze medycznej w tym przede wszystkim implantów i ich elementów;
 • Optymalizacją technologii wytwarzania metalowych, polimerowych, ceramicznych i kompozytowych wyrobów i materiałów stosowanych w medycynie i aparaturze medycznej;
 • Wytwarzaniem i wdrożeniem nanotechnologii i nanomateriałów do zastosowań w medycynie i aparaturze medycznej;
 • Opracowaniem wdrożeń i wniosków patentowych z zakresu technologii i materiałów stosowanych medycynie i aparaturze medycznej;
 • Optymalizacją doboru materiałów stosowanych w protetyce stomatologicznej ze względu na mechanizmy i warunki zużycia oraz zagadnienia związane z biotolerancją;
 • Optymalizacją cech konstrukcyjnych i materiału elementów protez stomatologicznych z wykorzystaniem metod komputerowego wspomagania prac inżynierskich, projektowania CAD, doboru materiałów CAMD, wytwarzania CAM oraz zintegrowanego wytwarzania CAD/CAM;
 • Optymalizacją technologii wytwarzania metalowych, polimerowych, ceramicznych i kompozytowych materiałów i elementów stosowanych w protetyce stomatologicznej;
 • Wytwarzaniem i wdrożeniem nanotechnologii i nanomateriałów do zastosowań w stomatologii i protetyce stomatologicznej;
 • Opracowaniem wdrożeń i wniosków patentowych z zakresu technologii i materiałów stosowanych w protetyce stomatologicznej;
 • Rozwojem badań nad nową generacją biomateriałów i implantów o zmodyfikowanych warstwach powierzchniowych i większej biokompatybilności;
 • Prowadzeniem badań nad nową generacją sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i instrumentarium chirurgicznego;
 • Zacieśnieniem współpracy pomiędzy producentami, a jednostkami badawczymi;
 • Zwiększeniem oferty badawczej poprzez zaoferowanie nowoczesnych instrumentów badawczych;
 • Włączeniem się do współpracy przy tworzeniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej z zakresu inżynierii biomedycznej;
 • Zwiększeniem kompetencji badawczych grupy naukowców związanych z realizacją projektu.

 

Zdjęcia i opis zakupionej aparatury - prezentacja PowerPoint

 

Zdjęcia zakupionej aparatury