Dokumenty Konsorcjum

 

pdf

Uchwała 6

Uchwała Nr 6/2007 Komitetu Sterującego Konsorcjum BIOFARMA
z dnia 17 września 2007 r.
pdf

Uchwała 5

Uchwała Nr 5/2007 Komitetu Sterującego onsorcjum BIOFARMA  dnia 30 sierpnia 2007 r.
w sprawie zmiany w składzie Rady Naukowej Konsorcjum BIOFARMA
pdf

Uchwała 4

Uchwała Nr 4/2007 Komitetu Sterującego Konsorcjum BIOFARMA z dnia 25 maja 2007 r.
w sprawie wyznaczenia Lidera projektu BIOFARMA
pdf

Uchwała 3

Uchwała Nr 3/2007 Komitetu Sterującego Konsorcjum BIOFARMA z dnia 24 maja 2007 r.
w sprawie powołania Rady Naukowej Konsorcjum BIOFARMA
pdf

Uchwała 2

Uchwała Nr 2/2007 Komitetu Sterującego Konsorcjum BIOFARMA z dnia 25 maja 2007 r.
w sprawie powołania Sekretarza Komitetu Sterującego Konsorcjum BIOFARMA
pdf

Uchwała 1

Uchwała Nr 1/2007 Komitetu Sterującego Konsorcjum BIOFARMA z dnia 24 maja 2007 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Sterującego Konsorcjum BIOFARMA

 

 

pdf

Regulamin Rady Naukowej

Umowa Konsorcjum BIO-FARMA

pdf

Regulamin Rady Naukowej

Regulamin Rady Naukowej Konsorcjum BIO-FARMA