Dokumenty do pobrania

WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW PROJEKTU

LISTA NAUKOWCÓW WYKORZYSTUJĄCYCH WSPÓLNĄ INFRASTRUKTURĘ BADAWCZĄ

LISTA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W SZKOLENIU Z OBSŁUGI APARATURY

LISTA STUDENTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH WSPÓLNĄ INFRASTRUKTURĘ BADAWCZĄ

FORMUŁKA DO PROJEKTÓW, GRANTÓW

 

Zestawienia kosztów operacyjnych poniesionych od początku projektu, zgodnie zasadami NCBiR

Procedura wyliczania i monitorowania dochodu w projektach I i II osi POIG

Załącznik nr 2 - Tabela monitorująca dochód w poszczególnych laboratoriach, zespołach badawczych u konsorcjantów dla BIO-FARMY

Materiały pokonferencyjne „Zarządzanie dużą infrastrukturą badawczą cz. II; projekty naukowe wokół Śląskiej Biofarmy”, 8-10.03.2013r. Bochnia

Materiały pokonferencyjne „Śląskie spotkania naukowe”, 24-26.10.2014r. Szczyrk

Materiały pokonferencyjne „II Śląskie spotkania naukowe”, 15-17.05.2015r. Ustroń