Ranking zdolności instytucjonalnej beneficjentów

 

Instytucja Pośrednicząca (MNiSW) udostępniło Ranking zdolności instytucjonalnej beneficjentów dla osi II, czyli klasyfikacja projektów ustalona według zobiektywizowanej oceny postępu ich realizacji finansowej.

Ranking jest instrumentem służącym IP do:

  • monitorowania postępu finansowego każdego projektu z osobna, w celu podejmowania stosownych działań w przypadku zaistnienia znacznych opóźnień, a także informowania Beneficjentów o relatywnym poziomie zaawansowania ich projektów,
  • oceny skali opóźnień w realizacji prognoz wydatków, w celu sprawnego i efektywnego planowania uruchomiania środków z budżetu państwa.

Projekt Śląska BIO-FARMA Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki oznaczony numerem POIG.02.01.00-00-166/08-06 znajduje się na pozycji I rankingu

Zobacz Ranking