Dostawa sprzętu do Laboratorium L102 - update 2

Informujemy, że do Politechniki Śląskiej, Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, dostarczono: Wyposażenie pracowni zintegrowanych procesów materiałowych w protetyce stomatologicznej, w tym:

  1. skaner bezdotykowy wraz z komputerem i oprogramowaniem,
  2. frezarka sterowana numerycznie,
  3. piec do syntetyzacji.