Dostawa sprzętu do Laboratorium L104 - update

 Informujemy, że do Politechniki Śląskiej, Laboratorium Syntezy i Analiz Chemicznych, dostarczono: Chromatograf HPLC z PC i układem: kolumna analityczna/kolumna semipreparatywna (detektor UV, RI) oraz Zestaw HPLC do kolumn niskociśnieniowych.