Dostawa sprzętu do Laboratorium L107 - update 3

Informujemy, że do Centrum Onkologii - Instytut Oddział w Gliwicach, Laboratorium Terapii Doświadczalnej, dostarczono: Laserowy analizator rozkładu wielkości liposomów, nielipidowych polimerów oraz kopolimerów.