Dostawa sprzętu do Laboratorium L105 - update 2

Informujemy, że do Politechniki Śląskiej, Laboratorium Genetyki Molekularnej i Inżynierii Genetycznej, dostarczono: Cytofluorymetr przepływowy z sorterem Becton Dickinson, FBD FACSAria III, 2L 8k