Dostawa sprzętu do Laboratorium L107 - update

Informujemy, że do Centrum Onkologii - Instytut Oddział w Gliwicach, Laboratorium Terapii Doświadczalnej, dostarczono: Wyciąg chemiczny z blatem roboczym ze stali kwasoodpornej WCS-2 , wagę laboratoryjną WTB 2000 oraz wagę precyzyjnę PS 200/X.