Dostawa sprzętu do Laboratorium L107

Informujemy, że do Centrum Onkologii - Instytut Oddział w Gliwicach, Laboratorium Terapii Doświadczalnej, dostarczono: System umożliwiający przyżyciowy pomiar wielkości guzów oraz przerzutów w trybie bioluminescencji i fluorescencji Caliper Life Sciences, Inc., IVIS Lumina, typ XR.