Dostawa sprzętu do Laboratorium L105

Informujemy, że do Politechniki Śląskiej, Laboratorium Genetyki Molekularnej i Inżynierii Genetycznej, dostarczono: Aparat do skanowania mikromacierzy oraz Piec hybrydyzacyjny do hybrydyzacji mikromacierzy in situ.