Dostawa sprzętu do Laboratorium L102

 Informujemy, że do Politechniki Śląskiej, Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, dostarczono: łuk twarzowy elektroniczny - wyposażenie stanowiska do badań doświadczalnych i modelowania w biomechanice - część wyposażenia Pracowni Zintegrowanych Procesów Materiałowych w Protetyce Stomatologicznej.