Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie audytu zewnętrznego projektu nr POIG.02.01.00-00-166/08 pn. „Śląska BIO-FARMA. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery „B+R” Działanie 2.1: Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

Szczegóły w załączniku