Zestawienie kosztów

 

W nawiązaniu do Seminarium, które odbyło się 30.10.2012r., uprzejmie prosimy o przygotowanie do 15 grudnia 2012r. (zgodnie z przedstawionymi w procedurze NCBiR zasadami) zestawienia kosztów operacyjnych poniesionych od początku projektu (ewentualnie przychodów wygenerowanych w projekcie) w tabeli będącej załącznikiem nr 1 do procedury.

Tabelę można znaleźć w zakładce Dokumenty do pobrania.