Zaproszenie do składania ofert - www

Zaproszenie do składania ofert na administrowanie strony internetowej

projektu nr POIG.02.01.00-00-166/08 pn. „Śląska BIO-FARMA. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki”

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery „B+R” Działanie 2.1: Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

Termin składania ofert: 5.12.2012r.

Więcej szczegółów w załączonym dokumencie .pdf

Przykładowy formularz ofertowy