Zakup aparatury i innych składników wyposażenia laboratoriów

W ramach tego zadania nabywana jest aparatura badawczo-naukowa, urządzenia oraz inne składniki wyposażenia laboratoriów. Informacje o dotychczas zakupionej aparaturze są umieszczane w okresach kwartalnych.

I kw. 2013r.
IV kw. 2012r.
III kw. 2012r.
II kw. 2012r.
I kw. 2012r.
IV kw. 2011r.
III kw. 2011r.
II kw. 2011r.
I kw. 2011r.
IV kw. 2010r.
III kw. 2010r.
II kw. 2010r.
I kw. 2010r.
IV kw. 2009r.