Aparatura zakupiona w III kwartale 2012r.

 

Nazwa urządzenia / zestawu urządzeń

Osoba do kontaktu

Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych

Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczno Technologiczny Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,
prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański

L 102
Otwarta platforma pomiarowa do badań odporności na zużycie, adhezji warstw i powłok, twardości i grubości warstw i powłok w zakresie badań w skali makro, mikro i nano biomateriałów i warstw stosowanych w protetyce i medycynie oraz aparaturze i instrumentarium medycznym Marcin Kaczmarek
(32) 237 29 54
Wyposażenie Pracowni Technologii Kształtowania Protez Stomatologicznych Marcin Staszuk
(32) 237 29 10

Laboratorium Genetyki Molekularnej i Inżynierii Genetycznej

Politechnika Śląska, Centrum Biotechnologii oraz Centrum Onkologii,
Oddział w Gliwicach,
prof. dr hab. Joanna Rzeszowska

L105

Dyspersyjny spektrometr ramanowski z systemem laserowym Beata Cwalina
(32) 237 19 38

Laboratorium Terapii Doświadczalnej

Centrum Onkologii – Instytut oddział w Gliwicach
Prof. St. Szala

L107

Stereotaktyczny sprzęt dla myszy Ryszard Smolarczyk
(32) 278 97 51

Laboratorium Cytogenetyki i Badań Mikroskopowych

Politechnika Śląska
prof. dr hab. Joanna Rzeszowska

L113

Stacja badawcza do obrazowania i analiz molekularnych żywych komórek Ryszard Smolarczyk
(32) 278 97 51
Mikroskop sił atomowych Beata Cwalina
(32) 237 19 38