Aparatura zakupiona w I kwartale 2012r.

 

Nazwa urządzenia / zestawu urządzeń

Osoba do kontaktu

Laboratorium Syntezy i Analiz Chemicznych

Politechnika Śląska,
prof. dr hab. inż. Wiesław Szeja

L104

Wytrząsarka lab. z łaźnią 2 szt. (duża i mała) Anna Kasprzycka
(32) 237 23 86
Autoklaw sterylizacyjny Anna Kasprzycka
(32) 237 23 86
Zestaw specjalistycznych mebli laboratoryjnych: digestoria, wyciągi chemiczne i wyspy laboratoryjne Anna Kasprzycka
(32) 237 23 86

Laboratorium Genetyki Molekularnej i Inżynierii Genetycznej

Politechnika Śląska, Centrum Biotechnologii oraz Centrum Onkologii,
Oddział w Gliwicach,
prof. dr hab. Joanna Rzeszowska

L105

Bank do przechowywania prób w ciekłym azocie z pojemnikami Marek Rusin
(32) 278 98 06
Blok grzejny z chłodzeniem Agata Chwieduk
(32) 278 98 93
Komora laminarna z wyposażeniem Marek Rusin
(32) 278 98 06
Koncentrator próżniowy Anna Lalik
(32) 237 27 69
Licznik scyntylacyjny Magdalena Głowala-Kosińska
(32) 278 98 93
Witryna chłodnicza Marek Rusin
(32) 278 98 06
Wytrząsarka z inkubatorem Andrzej Smagur
(32) 278 96 98
Zestaw do elektroforezy białkowej i elektroblottingu Robert Herok
(32) 278 98 03
Zestaw do elektroforezy DNA Dorota Ścieglińska
(32) 278 96 79

Laboratorium Spektroskopii Elektronowej

Uniwersytet Śląski, Śląskie Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, Chorzów,
prof. dr hab. E. Łągiewka

L112

Spektrometr masowy jonów wtórnych /TOF-SIMS/ o wys. rozdzielczości liniowej z wyposażeniem umożliwiającym analizę chemiczną materiałów i organicznych warstw powierzchniowych oraz składu molekularnego nowych związków Jacek Szade
(32) 349 75 72