Links

Dokumenty Konsorcjum

 

pdf

Uchwała 6

Uchwała Nr 6/2007 Komitetu Sterującego Konsorcjum BIOFARMA
z dnia 17 września 2007 r.
pdf

Uchwała 5

Uchwała Nr 5/2007 Komitetu Sterującego onsorcjum BIOFARMA  dnia 30 sierpnia 2007 r.
w sprawie zmiany w składzie Rady Naukowej Konsorcjum BIOFARMA
pdf

Uchwała 4

Uchwała Nr 4/2007 Komitetu Sterującego Konsorcjum BIOFARMA z dnia 25 maja 2007 r.
w sprawie wyznaczenia Lidera projektu BIOFARMA
pdf

Uchwała 3

Uchwała Nr 3/2007 Komitetu Sterującego Konsorcjum BIOFARMA z dnia 24 maja 2007 r.
w sprawie powołania Rady Naukowej Konsorcjum BIOFARMA
pdf

Uchwała 2

Uchwała Nr 2/2007 Komitetu Sterującego Konsorcjum BIOFARMA z dnia 25 maja 2007 r.
w sprawie powołania Sekretarza Komitetu Sterującego Konsorcjum BIOFARMA
pdf

Uchwała 1

Uchwała Nr 1/2007 Komitetu Sterującego Konsorcjum BIOFARMA z dnia 24 maja 2007 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Sterującego Konsorcjum BIOFARMA

 

 

pdf

Regulamin Rady Naukowej

Umowa Konsorcjum BIO-FARMA

pdf

Regulamin Rady Naukowej

Regulamin Rady Naukowej Konsorcjum BIO-FARMA

The BIO-FARMA Consortium

team2a

Consortium, formed in April 2007 by the Silesian University of Technology, Center of Oncology - Institute im. Maria Sklodowska-Curie Branch in Gliwice, Silesian Medical University (then the Silesian Medical Academy) and the University of Silesia.

The Consortium BIO-FARMA was founded with a view to obtaining financial resources for implementing joint investment projects, research and development activities of modern technology.

 

 

 

 

 

Members of the Consortium:

Politechnika Śląska w Gliwicach Centrum Onkologii w Gliwicach, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział Gliwice Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach alt

Rada naukowa Konsorcjum BIO-FARMA

 

 

Dr hab. Piotr Łaszczyca Uniwersytet Śląski This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Prof. dr hab. Jarosław Polański Uniwersytet Śląski This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Prof. dr hab. Alicja Ratuszna Uniwersytet Śląski This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel Uniwersytet Śląski This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Cieślik Śląski Uniwersytet Medyczny This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Prof. dr hab. n. med. Józef Dzielicki Śląski Uniwersytet Medyczny This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Prof. dr hab. n. med. Jan Kowalski Śląski Uniwersytet Medyczny This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń Śląski Uniwersytet Medyczny This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Prof. dr hab. n. med. Aleksander L. Sieroń Śląski Uniwersytet Medyczny This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Prof. dr hab. n. med. Barbara Jarząb Centrum Onkologii-Instytut This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Prof. dr hab. n. med. Joanna Rzeszowska Centrum Onkologii-Instytut This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Prof. dr hab. Rafał Tarnawski Centrum Onkologii-Instytut This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Prof. dr hab. Piotr Widłak Centrum Onkologii-Instytut This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Prof. dr hab. inż. Jan Marciniak Politechnika Śląska This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Prof. dr hab. inż. Korneliusz Miksch Politechnika Śląska This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Prof. dr hab. inż. Jerzy Suwiński Politechnika Śląska This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak Politechnika Śląska This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.