Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do złożenie oferty na dostawę 100 sztuk pamięci USB 16GB wraz z nadrukiem promującym Projekt.
Oferty należy złożyć do 22.03.2013r. do godz. 15:00.

Szczegóły w załącznikach: